Projekty

Společnost NWT Invest vlastní nebo spoluvlastní široké portfolio energetických zdrojů. NWT a.s. nabízí výstavbu specializovaných staveb a energetických staveb na klíč. Společnost má vyjednány exkluzivní podmínky s předními dodavateli a výrobci, svým klientům poskytuje profesionální služby, záruky, monitoring a servis. V některých případech je NWT přizvána k investiční účasti na projektu. Tyto projekty jsou zařazeny do části holdingu NWT Invest.

Doposud NWT postavila a připojila 5 bioplynových stanic v České Republice a na Slovensku. Realizované instalace fotovoltaických elektráren čítají více než 400 dokončených projektů s instalovanou kapacitou více jak 60 MWp. Zabývá se také odplyněním skládek komunálních odpadů a využití skládkového plynu, či termochemickým zplyňování biomasy a kogenerace.