Skládkový plyn a kogenerační jednotky

Odplynění skládky Kuchyňky, Zdounky, ČR
kubatura skládky: 900 000 m3
počet kogeneračních jednotek: 2
instalovaný výkon: 320 kWp
rok připojení: 2008
Odplynění skládky Bukov, ČR
kubatura skládky: 769 000 m3
počet kogeneračních jednotek: 1
instalovaný výkon: 154 kWp
rok připojení: 2012
Odplynění skládky Henčov, ČR
kubatura skládky: 585 000 m3
počet kogeneračních jednotek: 1
instalovaný výkon: 204 kWp
rok připojení: 2012