Pro investory

V případě zájmu o investování nebo spoluinvestování do některého z projektů nebo spoluinvestování do NWT Invest kontaktujte:

Bc. Martina Vítková

tel: +420 570 570 542
gsm: +420 606 788 866
e-mail: martina.vitkova@nwt.cz

V případě zájmu o investování do vlastního projektu kontaktujte:

Ing. Jiří Stodůlka
tel: +420 570 570 419
gsm: +420 724 707 419
e-mail: jiri.stodulka@nwt.cz

Projekty

Projekt Firma Celková výše investice
(vč. úvěrů,
v tis.)
Instalovaný výkon Rok uvedení do provozu
Bioplynová stanice Pěčín u Trhových Svinů ELGA s.r.o. 74.504 CZK 1.190 kWe 2011
Bioplynová stanice Bolešov Bioplyn Bolešov, s.r.o. 3.888 EUR 999 kWe 2012
 Prodáno  Bioplynová stanice Uherčice Watt & Peak, s.r.o. 142.993 CZK 2.000 kWe 2012
Bioplynová stanice Žitín AGRONA Žitín, s.r.o. 82.632 CZK 637 kWe 2012
 Prodáno  Fotovoltaická elektrárna Pozořice Goodwill Energy, s.r.o. 397.997 CZK 4.596 kWp 2010
Fotovoltaická elektrárna Černčín Mar.Kar.ENERGI, s.r.o. 44.642 CZK 636 kWp 2010
Fotovoltaická elekrárna Plachtince Plachtince Power, s.r.o. 2.847 EUR 998 kWp 2011
Odplynění skládky Kuchyňky, Zdounky N/A N/A 320 kWe 2008
Odplynění skládky Bukov Tepelné zásobování, a.s. 9.515 CZK 154 kWe 2012
Odplynění skládky Henčov Tepelné zásobování, a.s. 9.350 CZK 204 kWe 2012